KONDICIONIERIŲ SISTEMŲ NUOTĖKIO SUSTABDYMAS

Kaina 25 Eur

Oro kondicionavimo ir šaldymo sistemų nuotėkio sustabdymas „Extreme Ultra“ yra geriausias nutekėjimo sandariklis, kuris pašalina oro kondicionavimo ir šaldymo sistemų nuotėkius. „Extreme Ultra“ turi būti suleista į oro kondicionavimo ar šaldymo sistemą per žemo slėgio pildymo jungtį. Sušvirkštas jis pradės cirkuliuoti sistemos viduje kartu su šaltnešio dujomis, aptikęs nutekėjimą sureaguos ir jį užblokuos.